Tuotetiedon haku etsii, vertaa ja löytää rakennustuotteita ja dokumentteja

Mitä tietoa Tuotetiedon hausta löytyy

Tuotetiedon haku palvelee käyttäjiä rakennustuotteiden haussa, vertailussa ja valinnassa. Hausta löydät kaikkien Rakennustiedon Tuotetieto-palvelussa mukana olevien noin 450:n tuotetoimittajan tuotteet. Tuotetoimittajat ovat tuoneet palveluun lähes 300 000 markkinoilla olevaa tuotetta. Tuotteista löytyy yhteensä yli 6 miljoonaa tietokenttää, jotka sisältävät rakenteellisen tuotetiedon lisäksi erilaiset tuotteisiin liittyvät dokumentit.

Rakenteellisena tuotetietona palvelussa on esimerkiksi tuotteiden teknisiä ominaisuuksia, hiilijalanjälkitietoja ja muita ympäristötietoja. Dokumentteina palvelusta löytyy esimerkiksi DoP-suoritustasoilmoitus, tyyppihyväksyntäpäätös, varmennustodistus, käyttöturvallisuustiedote, tekninen dokumentaatio, asennusohje, huolto-ohje, käyttöohje, EPD-ympäristöseloste ja BIM-objektit.

Miten Tuotetiedon hakua käytetään

Tuotteita voi etsiä sanahaulla tai tuotealueet-kategorian kautta. Kategoriana palvelussa on käytössä Talo 2000 -tuotenimikkeistö. Kategoriassa ja sanahaussa käytössä on kattavasti tuotteiden rakenteelliseen tuotetietoon perustuvia suodattimia, joilla soveltuvaa tuotetta voi etsiä. Soveltuvia tuotteita voi tarkastella vertailunäkymässä ja tuotesivulla.

Tuotetoimittaja, tuo tuotteesi Tuotetiedon haku -palveluun

Jos haluat tuotteesi mukaan palveluun, ota yhteyttä Tuotetiedon myyntiin yhteystiedot-osion kautta. Lisätietoa palvelusta löydät Tuotetiedon verkkosivulta.

Palvelun kehitys

Palvelun kehitykseen on saatu tukea ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RFF).