Tuotetiedon hallintapalvelu – tehokkuutta ja säästöä rakennushankkeen tuotetiedon hallintaan

Tuotetiedon hallintapalvelu on rakennushankkeeseen tarkoitettu palvelu, jolla dokumentoidaan luotettavasti rakennushankkeessa käytetyt tuotteet. Palvelu hyödyntää Tuotetiedon tietokannan sisältöä, joten käyttöturvallisuustiedotteet, tuotekelpoisuuden osoittamiseen tarvittavat dokumentit sekä muu valmistajan tuotedokumentaatio ovat valmiiksi liitettyinä tuotteisiin.

Siirry Tuotetiedon hallintapalvelun kirjautumissivulle

Rakennustiedolla on siirtymävaihe tuotenimien päivityksessä, jonka vuoksi kirjautumissivulle mentäessä, siirryt toistaiseksi palveluun RT-urakoitsijan tuotetieto.